ΔΕΕΕΜ «Ομόνοια»:Ανάδειξη νέου Πρόεδρου, νέου Γενικού Συμβουλίου και πειθαρχικών οργάνων

0

Δελτίο Τύπου

Συνεδρίασε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στους Αγίους Σαράντα σε Έκτακτη συνεδρίαση το Γενικό Προεδρείο της ΔΕΕΜ «Ομόνοια» με ημερήσια διάταξη την προετοιμασία της Γενικής Συνδιάσκεψης της οργάνωσης.

Το Προεδρείο αποφάσισε:

Η Γενική Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

1. Από ώρα 1000 – 1030 είσοδος και εγγραφή εκλεκτόρων
2. Ώρα 1030 ομιλία του Προέδρου της οργάνωσης
3. 1045 – 1115 χαιρετισμοί
4. 1115 – 1200 ομιλίες και τοποθετήσεις υποψηφίων προέδρων
5. 1200 – έναρξη ψηφοφορίας για ανάδειξη Πρόεδρου,Γενικού Συμβουλίου και πειθαρχικών οργάνων.

Το Προεδρείο επίσης αποφάσισε:

Η αναλογία συμμετοχής εκλεκτόρων ανα παράρτημα θα είναι:

Από παράρτημα Αργυρόκαστρου 100 εκλέκτορες, από παράρτημα Αγίων Σαράντα 90 εκλέκτορες, από παράρτημα Δέλβινου 50 εκλέκτορες, από παράρτημα Χιμάρας 45 εκλέκτορες, από παράρτημα Τιράνων 25 εκλέκτορες, από παράρτημα Κορυτσάς 20 εκλέκτορες, από παράρτημα Αυλώνας 10 εκλέκτορες και από τις τοπικές οργανώσεις της Ελλάδας 80 εκλέκτορες.

· Εξελέγη Επιτροπή προετοιμασίας της Γενικής Συνδιάσκεψης αποτελούμενη από τους Χαράλαμπο Παντέχη, Γιάννη Μπάμπη και Βαγγέλη Ζαφειράτη.
· Στις 19 Δεκεμβρίου 2014 συνεδριάζει εκ νέου το Γενικό Προεδρείο για επικύρωση υποψηφιοτήτων και εκλεκτόρων της Συνδιάσκεψης.
· Οι υποψηφιότητες για Πρόεδρο και για μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα γίνονται δεκτές μαζί με βιογραφικό σημείωμα, από τους Πρόεδρους των παραρτημάτων και τον γραμματέα των γραφείων της «Ομόνοιας» μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 1700.
· Οι Πρόεδροι των παραρτημάτων είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν στη συνεδρίαση του Γενικού Προεδρείου έναν πλήρη κατάλογο με τους εκλέκτορες για επικύρωση.

Άγιοι Σαράντα 8 Δεκεμβρίου 2014

Εκ του Γραφείου τύπου και Επικοινωνίας

Share This: